hagarna

Sommarhagen

När våren kommer och gräset i hagarna växer till sig så är det dags att släppa hästarna i sommarhagen. Det blir oftast kring 15 maj. Det är till ett skogsbete på 16,8ha de släpps. I bilden markerad med blå linje. Det vita i hagen är kalkkärrmyr som hästarna älskar att beta och rulla sig i. Dricksvattnet kommer från vårt hus.

Lejonskogen

När förskoleklassen bjöds in för många år sedan så hade vi en gissabajsettävling här. En av bajsen skulle varit lejonbajs men stoppades av kolmårdens postgubbar. Namnet vi bjöd in till behöll vi ändå! Det är till ett skogsbete på 4ha de släpps. I bilden markerad med blå linje. Här finns god vattentillströmning även en torrsommar. Dricksvatten körs dit i 1m3-tank.

Nya Lejonskogen

2022 röjdes och stängslades denna skogshage. Det är till ett skogsbete på 2,8ha de släpps. I bilden markerad med blå linje.  Elstängsel runt större delen av hagen. Dricksvatten körs dit i 1m3-tank.

Möller myr utmark 1

2024 röjdes och stängslades denna skogshage. Det är till ett skogsbete på 4ha de släpps. I bilden markerad med blå linje.  Elstängsel runt större delen av hagen. Dricksvatten körs dit i 1m3-tank. Börjar utnyttjas först 2025!