ruteskogen

Ruteskogen

Aktuellt i Ruteskogen


Nu är projektet i område 6A på kartan nedanför slutfört! 2,8 hektar stort främjande av den biologiska mångfalden tog dom flesta dagarna i november och ett par i december 2022 i anspråk för röjning. När sen eldningsförbudet hävdes 2023 röjde vi i området längs Fleringevägen, nu är vi klara där också efter 10 dagars röjning. Röjningsplanen för det området följer i slutet på denna sida! För att hindra agens utbredning in i rikkärret SW om lejonskogen så har vi fått uppdraget att röja bort och elda upp de 400m2 ag som gränsar till rikkärret. Det är nu klart och Magnus Martinsson från länsstyrelsen har varit här och nöjt sett resultatet - bilder härunder! 

Bilder från röjningsarbetet i område 0804

Före dag 5

Efter dag 5

Före dag 6

Efter dag 6

Före dag 7

Efter dag 7

Före dag 8

Efter dag 8

Före dag 9 norrut

Efter dag 9 norrut

Före dag 9 söderut

Efter dag 9 söderut

Före dag 10

Efter dag 10